Hướng dẫn cài đặt WHM/ cPanel trên Cent0s 7

Hướng dẫn cài đặt WHM/ cPanel trên Cent0s 7

Để cài đặt cpanel, cần login vào VM qua SSH bằng tài khoản root or remote console trên giao diện https://portal.cloud.cmctelecom.vn/login sau đó sử dụng các lệnh ở phía dưới để cài đặt Cpanel. Quá trình cài đặt có thể kéo dài từ 1 đến 2 giờ.

1. Update OS
#yum update

2. Cài đặt Development Tools
#yum groupinstall ‘Development Tools’

3. Cặt đặt Perl packages
#yum install perl*

4. Dừng firewall
#systemctl stop firewalld

5. Tắt selinux
Vào file /etc/sysconfig/selinux
sửa SELINUX=permissive thành SELINUX=disabled

6. Khởi động lại OS
#reboot

7. Set hostname cho VM
#hostnamectl set-hostname cpanel.cmc.vn

8. Vào thư mục home
#cd /home
tải cpanel
#wget https://securedownloads.cpanel.net/latest

9. Chuyển sang quyền supper user
#su

10. Cài cpanel
#bash latest

11. Khởi động lại VM
#reboot

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể truy cập vào WHM cpanel thông qua đường dẫn:
https://[ip-server]:2087 or http://[ip-server]:2086

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *